PortalGosUslug2.jpg
 seryj.jpg
Vse_o_PMR.jpg
DualObuchenie.png
GosDoklad.png
baner_gumanitarnaja_pomoshh.png

MolodejPMR.jpg

backru.png
 
   proektPN.png

Основні напрями діяльності
 

Основні напрями діяльності:

 

- Вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у науковій і науково-технічній сфері, інтеграції наукової та освітньої діяльності, у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, інтелектуальній власності;

- Координація роботи з підвищення ефективної діяльності державного сектору науки, модернізації вузівського сектора науки, з підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;

- Забезпечення роботи з реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і техніки в Республіці;

- Проведення конкурсів на здобуття Державної премії Придністровської Молдавської Республіки;

- Координація робіт з оптимізації діючої мережі аспірантури і докторантури;

- Координація діяльності міністерств і відомств, наукових та освітніх установ Республіки незалежно від відомчої належності в частині виконання Державного замовлення НІОКР, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, використання  інтелектуальної власності;

- Координація вироблення механізмів державно-приватного партнерства у сфері розвитку сектора наукових досліджень і розробок, технологічної модернізації галузей економіки;

- Організація розробки пропозицій щодо стратегічних напрямів, цілей, завдань державної політики в галузі міжнародного співробітництва в освіті, науці й інноваціях; вдосконалення механізмів взаємодії з іноземними державами та міжнародними організаціями в цих галузях, включаючи реалізацію спільних міжнародних проектів і програм, а також проведення експертизи пропозицій організацій з цих питань;

- Організація та здійснення моніторингу міжнародної співпраці в освіті, реалізованого по лінії Міністерства та інших організацій, що знаходяться в його веденні, і координація діяльності у цій сфері;

- Ведення обліку договорів про міжнародне науково-технічне співробітництво та міжнародне співробітництво в галузі освіти, що укладаються Міністерством;

- Забезпечення в установленому порядку формування і координації діяльності міжурядових комісій, комітетів, робочих груп та інших змішаних структур щодо співпраці у сфері освіти, науки та інновацій;

- Координація, в рамках компетенції Міністерства, участі Придністровської Молдавської Республіки в діяльності міжнародних економічних, освітніх та науково-технічних організацій і програм у встановленій сфері діяльності;

- Організація науково-технічної діяльності з урахуванням основних напрямів державної науково-технічної політики, чинного законодавства ПМР і планів роботи Міністерства освіти і Головного управління з науки та інспектування.

 

Нормативні документи:

Закони ПМР:

1) «Про науку і державну науково-технічну політику Придністровської Молдавської Республіки» від 29 листопада 2007р. № 351-3-IV (САЗ 07-49);

2) «Про державну підтримку інноваційних видів діяльності» від 17 червня 2005р. № 579-3-III (САЗ 05-25);

3) «Про затвердження Доктрини розвитку науки до 2015 року» від 4 травня 2007р. № 210-3-IV (САЗ 07-19).

Укази, розпорядження, доручення Президента ПМР, постанови Уряду ПМР:

1) Постанова Уряду Придністровської Молдавської Республіки від 10 лютого 2012 № 7 «Про затвердження Положення, структури і граничної штатної чисельності Міністерства освіти Придністровської Молдавської Республіки» (САЗ 12-8).

Накази Міністерства освіти:

1) «Про затвердження Положення про Комісію з присвоєння вчених звань Міністерства освіти Придністровської Молдавської Республіки» від 24 травня 2011 року № 571, свідоцтво про держреєстрацію від 28.08.2011 р. № 5739;

2) «Про затвердження Положення про порядок присвоєння вчених звань у Придністровській Молдавській Республіці» від 05 жовтня 2011 року № 1076, свідоцтво про держреєстрацію № 5823;

3) «Про затвердження Інструкції про порядок зберігання, заповнення, видачі та обліку документів державного зразка про вчені звання як елемента державної атестації наукових і науково-педагогічних кадрів у Придністровській Молдавській Республіці» від 9 січня 2012 № 3, свідоцтво про держреєстрацію № 5938.

 

 
 
Всі права захищені
© Міністерство просвіти Придністровської Молдавської Республіки, 2009 р.