PortalGosUslug2.jpg
 seryj.jpg
Vse_o_PMR.jpg
DualObuchenie.png
GosDoklad.png
baner_gumanitarnaja_pomoshh.png

MolodejPMR.jpg

backru.png
 
  
Історія

12 березня 1991 року Верховною Радою Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки було прийнято Постанову за № 27 «Про створення Республіканського управління науки, народної освіти, культури і релігії». Начальником управління науки, народної освіти, культури і релігії Придністровської МРСР був призначений Сафонов Андрій Михайлович. У одному органі державного управління змогли об'єднати науку і релігію, які 70 років існування радянської держави вважалися антиподами. Якби не було Республіки, то не було б і Міністерства просвіти. Саме 2 вересня 1990 року був закладений наріжний камінь в будівництво центральних органів державної влади, одним з яких і стало Республіканське управління науки, народної освіти, культури і релігії. Для роботи цього органу фактично не було жодних умов, все доводилося починати з нуля: набирати кадри, забезпечувати робітників місцями, встановлювати вертикальні і горизонтальні зв'язки і т.ін. З цим завданням Республіканське управління в цілому справилося. Була проведена інвентаризація всіх учбових закладів, встановлені робочі контакти, проведені різні зустрічі, наради. На початку 1992 року Верховна Рада приймає Концепцію безперервної професійної освіти, завдяки якій істотній корекції піддається її з міст. Вводиться стандартизація освіти, розмежовуються освітні функції окремих складових, що не лише не порушувало, а навпаки, зміцнювало спадкоємність в навчанні і розвитку кращих традицій. З червня 1992 року начальником Республіканського управління науки, народної освіти, культури і релігії Придністровської Молдавської Республіки стає Вєдєрникова Любов Миколаївна.

Разом із становленням органу влади зростали і набиралися досвіду кадри. Пріоритетним напрямом діяльності освіти стало виконання комплексу заходів щодо розвитку офіційних мов ПМР – російської, молдавської, української. Керівництво Республіки, враховуючи реальну ситуацію, прагнучи підняти авторитет і значущість цього органу, 8 вересня 1992 року приймає рішення про формування   на базі Республіканського управління – Міністерства   науки, народної освіти, культури і релігії. Цього ж дня Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки створюється Державний Комітет у справах молоді, спорту і туризму, який з 1990 до 1995 року при Державній адміністрації м. Тираспол виконував функції республіканського органу виконавчої влади в назван ій галузі у складі міста. Керівником цього Комітету був призначений Скляренко Володимир Костянтинович.

Поступово ускладнювалися завдання, пов'язані з розвитком учбових закладів, удосконалювалася методична робота, доводилося все більше уваги приділяти матеріальному забезпеченню організацій освіти. Закономірними стають реформи управлінських структур, що дозволяють глибше вникати у виробничі проблеми, швидше реагувати на життєві ситуації, що виникають в конкретній установі. З цією метою Постановою Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки від 28 квітня 1995 року за № 635 змінюється структура органу виконавчої влади і створюється Міністерство народної освіти. Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 22 серпня 1995 року за № 236 міністром народної освіти призначається  Гайдаржі Георгій Харлампович.

23 червня 1995 року від Міністерства народної освіти відділяється Республіканське управління культури, яке повинне було   здійснювати державну політику в області культури і мистецтва. Очолив управління Крімінський Олександр Іванович. Ці перетворення при всіх втратах організаційно-розбудовчого характеру носили прогресивний характер і дозволили цілеспрямовано займатися проблемами народної освіти – Міністерству народної освіти, проблемами культури – Республіканському управлінню культури.

5 лютого 1997 року в сферу керівництва і розвитку з боку Міністерства народної освіти потрапляє і наука, відповідно, цей орган став називатися  Міністерством  народної освіти і науки.

Враховуючи досить стабільний розвиток  всіх сфер громадського життя, розуміючи необхідність масштабнішої і злагодженішої   роботи всіх органів і установ науки, освіти, культури, спорту і молодіжної політики, керівництво Республіки 25 липня 2000 року приймає рішення про злиття вищеназваних управлінських структур в єдиний державний виконавчий орган – Міністерство просвіти Придністровської Молдавської Республіки. Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки від 25 липня 2000 року за № 229 міністром просвіти призначена Бомешко Олена Василівна. З цієї миті починається масштабна злагоджена робота по забезпеченню реалізації державної політики в найважливішій соціальній сфері суспільства – у сфері освіти.

28 лютого 2007 року Указом Президента Придністровської Молдавської Республіки за № 188 затверджується Положення, структура і штатний розклад Міністерства просвіти Придністровської Молдавської Республіки. Міністром просвіти Придністровської Молдавської Республіки стає Пащенко Марія Рафаїлівна.

nikiforova2.jpg17 січня 2012 Указом Президента ПМР № 19 тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти Придністровської Молдавської Республіки призначена Нікіфорова Наталія Григорівна. fadeeva66.jpg

10 лютого цього ж року Постановою Уряду ПМР № 7 затверджено Положення, структура і гранична штатна чисельність Міністерства освіти Придністровської Молдавської Республіки.

29 березня 2012 згідно з Указом Президента ПМР № 223 міністром освіти Придністровської Молдавської Республіки стає Фадєєва Світлана Іванівна.

 

 
Всі права захищені
© Міністерство просвіти Придністровської Молдавської Республіки, 2009 р.