PortalGosUslug2.jpg
 seryj.jpg
Vse_o_PMR.jpg
DualObuchenie.png
GosDoklad.png
baner_gumanitarnaja_pomoshh.png

MolodejPMR.jpg

backru.png
 
  
Вища професійна освіта

Вища професійна освіта, як одна з основних ланок у системі професійної освіти відповідно до Закону ПМР «Про вищу і післявузівську професійну освіту», прийнятим Верховною Радою ПМР 4 березня 2009 має на меті підготовку фахівців, що відповідають вимогам сучасного виробництва і ринку праці, формування кадрового запасу для розвитку перспективних технологій, задоволення особистості в поглибленні і розширенні освіти.

Система вищої освіти представлена ​​3 державними і 6 недержавними організаціями. Широкий спектр спеціальностей (понад 70) дозволяє задовольнити запити як держави, так і конкретної особистості.

Флагман освіти і науки - Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка http://www.spsu.ru/. Навчається понад 15 тисяч студентів, щорічний випуск складає понад 1,5 тисячі  фахівців. Щорічно оновлюються наявні та створюються нові навчальні корпуси, молодіжні центри, оснащені сучасною технікою лабораторії та кабінети. Більше 50 договорів та меморандумів про співпрацю з партнерами в Росії, Україні, Білорусії і країнах далекого зарубіжжя свідчать про визнання  діяльності всіх підрозділів вузу. Університет є членом Євразійської Асоціації університетів СНД, членом Асоціації будівельних вузів Росії, Асоціації будівельних вузів СНД та ін.

Становлення і зміцнення Придністровської Молдавської Республіки як правової держави викликало гостру необхідність у підготовці кваліфікованих кадрів для органів внутрішніх справ нашої Республіки. Саме тому в 1993 році було прийнято рішення про створення Придністровської спеціальної школи міліції, сьогодні це - Державна освітня установа вищої професійної освіти - Тираспольський юридичний інститут МВС ПМР http://www.tuipmr.idknet.com/, найбільший підрозділ у системі МВС ПМР, становлення якого було багатоетапним, з поступовим зміцненням і розвитком всієї ресурсної бази.

Дворівнева підготовка фахівців виправдовує себе в музичній освіті - випускники Придністровського вищого музичного коледжу ім. А.Г. Рубінштейна  http://pvmk.org/складають основу державних музичних колективів Республіки: Симфонічний оркестр, хор, танцювальний ансамбль та інші.

На базі вже працюючих організацій створюються філіали недержавних вузів інших держав. Організації СПО Республіки привернули увагу Росії та України. На базі Придністровського промислово-економічного технікуму, Тираспольського технікуму інформатики і права відкриті і успішно функціонують філії великих московських вузів, на базі Тираспольського коледжу бізнесу і сервісу - філія Київської міжрегіональної академії управління персоналом.

Тираспольська філія Одеської юридичної академії

http://www.tfonua.org/

Тираспольська філія Московської академії економіки і права

http://tf-mael.com/

Тираспольська філія Міжрегіональної академії управління персоналом

http://www.iapm.edu.ua/maup/mvu

Тираспольська філія Московського інституту підприємництва і права

http://tir.mipp.ru/338

 

Роботу з перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і керівників організацій дошкільної та загальної освіти, системи НПЗ / СПО, організацій додаткової освіти, Управлінь культури здійснює Придністровський державний інститут розвитку освіти http://pgiro.3dn.ru/- Державний освітній заклад додаткової професійної освіти, засновником якого є Міністерство освіти Придністровської Молдавської Республіки.

 
Всі права захищені
© Міністерство просвіти Придністровської Молдавської Республіки, 2009 р.