PortalGosUslug2.jpg
 seryj.jpg
Vse_o_PMR.jpg
DualObuchenie.png
GosDoklad.png
baner_gumanitarnaja_pomoshh.png

MolodejPMR.jpg

backru.png
 
 _4.png
  
Республіканська конференція працівників системи освіти

konf_mal.jpg20 серпня 2012 в Державному культурному центрі «Палац Республіки» відбулася Республіканська конференція працівників системи освіти Придністровської Молдавської Республіки на тему: «Удосконалення кадрової політики - основа стійкої модернізації системи освіти Придністровської Молдавської Республіки». Фотогалерея

 

Програма конференції

Всього в роботі конференції взяло участь 695 керівників організацій системи освіти, місцевих органів влади, представників громадських організацій та батьківської громадськості.

На пленарному засіданні з привітальними зверненнями виступили Голова Уряду ПМР П.П. Степанов, заступник Голови Уряду ПМР Н.Г. Нікіфорова, Заступник Голови Верховної Ради ПМР з соціальних і загальних питань С.Ф. Чебан. У своєму виступі Голова Уряду ПМР П.П. Степанов зазначив, що система освіти Республіки розвивається і вдосконалюється, створюючи умови для формування інтелектуального капіталу суспільства. Однак попереду рішення таких значущих для галузі завдань, як збільшення кількості дошкільних освітніх установ і місць в них за рахунок реорганізації організацій освіти і повернення раніше  перепрофільованих приміщень; створення культурно-освітніх комплексів у сільській місцевості; залучення високопрофесійних кадрів у сферу освіти, культури, спорту; вдосконалення професійної освіти через створення системи прогнозування і постійного моніторингу поточних і перспективних потреб ринку праці в кадрах різної спеціалізації і кваліфікації та ін.

Заступник Голови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки С.Ф.Чебан у своєму виступі, визначаючи важливість ефективності функціонування системи освіти для соціально-економічного розвитку держави, виділив основні аспекти розвитку системи, головними  з яких - вдосконалення законодавчої та нормотворчої бази з урахуванням вимог педагогічної громадськості.

Учасники пленарного засідання заслухали основні доповіді із запропонованих тем:

«Удосконалення кадрової політики - основа стійкої модернізації системи освіти ПМР»- С.І. Фадєєва, міністр освіти ПМР.

«Формування професійної компетенції керівника системи освіти»- М.Я. Макарова, ректор Державної освітньої установи «Придністровський державний інститут розвитку освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

«Проблеми та перспективи підготовки кадрів для розвитку системи освіти ПМР»- С.І. Берил, ректор Державної освітньої установи «Придністровський державний університет імені Т.Г. Шевченка », доктор фізико-математичних наук, професор.

У своїй доповіді міністр освіти С.І. Фадєєва підвела підсумки роботи галузі освіти у 2011-2012 навчальному році, вказала на ряд проблем, характерних для системи освіти в цілому, і визначила основні пріоритетні напрями на перспективу розвитку галузі. С.Фадєєва підкреслила, що дані напрями знайшли своє відображення у розробленому Міністерством освіти проекті «Стратегії стійкої модернізації галузі на 2012-2015 роки», який складовою частиною увійшов до проекту загальної «Державної стратегії стійкої модернізації соціально-економічної сфери Придністровської Молдавської Республіки».

Міністр визначила основні тенденції модернізації, які складаються з розвитку системи дошкільної освіти, її видової різноманітності; з подолання нерівності між організаціями загальної освіти, розташованих у міській та сільській місцевості, з рівня доступу до якісних освітніх послуг. Міністр відзначила необхідність розвитку інклюзивної освіти для дітей з обмеженими можливостями здоров'я; приведення змісту професійної освіти у відповідність до потреб ринку праці та економіки Республіки; вдосконалення системи духовно-морального, патріотичного виховання.

Особливий акцент був зроблений Світланою Фадєєвою на проблемі кадрового забезпечення галузі. У доповіді було підкреслено, що необхідно домагатися того, щоб у закладах освіти працювали висококваліфіковані фахівці, віддані своїй професії і зацікавлені в професійному зростанні. Для цього необхідно вдосконалювати якість наукової і методичної підготовки фахівців сфери, формувати систему стимулів, що забезпечують підтримку і вдосконалення професійної майстерності працівників.
У дебатах взяли участь керівники закладів освіти, культури, спорту міст і районів Республіки.

Після закінчення пленарного засідання робота конференції проходила по секціях відповідно до програми.

 

konf_1.jpg
konf_2.jpg
konf_3.jpg

 

 
Всі права захищені
© Міністерство просвіти Придністровської Молдавської Республіки, 2009 р.